UNIVERZITET CRNE GORE
APPS.AC.ME
 

Mail

Google Mail
Email with 5.859103 GB of storage per custom email account, mail search tools and integrated chat. New! IMAP support.

Talk

Google Talk
Free text and voice calling around the world.

Calendar

Google Calendar
Coordinate meetings and school events with sharable calendars.

Docs

Google Docs
Create, share and collaborate on documents in real-time.

I još mnogo drugih aplikacija na vašoj strani: start.apps.ac.me

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi, unapređuje i promoviše znanje, učenje, vještine i umjetničke sklonosti, njegujući različitost kao pretpostavku potpunijeg i bogatijeg života, a saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja,  kao jedan od osnovnih preduslova uspješnosti njene realizacije. 

U tom cilju Univerzitet Crne Gore je pokrenuo realizaciju Internet servisa Google Apps i na taj način svim zaposlenima i studentima, potpuno besplatno, omogućio još jedan od najsavremenijih Internet servisa. Njegove prednosti se ogledaju u potpunoj realizaciji na Internetu i pristupačnosti sa bilo koje tačke zemljine kugle. U tom smislu dovoljno je da imate pristup Internetu na bilo koji način, pa čak i mobilnim telefonom, i da uvijek sa sobom i pred sobom imate sve svoje office alate kao na svom radnom mjestu.